FIBEE I

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie: krakowskim cz. A i Kraków (ID: 3.2.12.20a.21)

Znak sprawy:

POPC3/01/2020

FIBEE I

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie: nyskim (ID: 3.5.16.31)

Znak sprawy:

POPC3/05/2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane dnia 20 grudnia 2019 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1223932


 

Załączniki

FIBEE I

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie: krakowskim cz. A i Kraków (ID: 3.2.12.20a.21)

Znak sprawy:

POPC3/04/2019

FIBEE I

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie: krakowskim cz. A i Kraków (ID: 3.2.12.20a.21)

Znak sprawy:

POPC3/03/2019

FIBEE IV

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionach: 1/ ostrołęckim (ID: 3.1.14.26) 2/ radomskim część A (ID: 3.1.14.27a) 3/ radomskim część B (ID: 3.1.14.27b 4/ bialskim część A (ID: 3.3.06.09a) 5/ bialskim część B (ID:3.3.06.09b) 6/ chełmsko –zamojskim część A2 (ID: 3.3.06.10a2) 7/ chełmsko –zamojskim część B1 (ID: 3.3.06.10b1) 8/ chełmsko –zamojskim część B3 (ID: 3.3.06.10b3) 9/ lubelskim część B1 (ID: 3.3.06.11b1) 10/ włocławskim część A (ID: 3.6.04.08a) 11/ włocławskim część B (ID: 3.6.04.08b) 12/ świeckim (ID: 3.6.04.68)

Znak sprawy:

POPC3/01/2019

FIBEE I

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionach: 1/ piotrkowskim część B (ID: 3.1.10.17b) 2/ częstochowskim (ID: 3.2.24.46) 3/ chełmsko - zamojskim część A1 (ID: 3.3.06.10a1) 4/ lubelskim część A (ID: 3.3.06.11a) 5/ puławskim część A (ID:3.3.06.12a) 6/ puławskim część B (ID: 3.3.06.12b) 7/ legnicko - głogowskim (ID: 3.5.02.02)

Znak sprawy:

POPC3/02/2019