Fundusz Szerokopasmowy

W dniu 19 października 2023 roku Fibee I Sp. z o.o. zawarła umowę nr 3/FS/2023 na dofinansowanie projektu  „Fundusz Szerokopasmowy – Gmina i Miasto Pyzdry” w ramach Funduszu Szerokopasmowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Szerokopasmowy
Nazwa zadania: Fundusz Szerokopasmowy – Gmina i Miasto Pyzdry

Projekt dotyczy zaprojektowania oraz budowy sieci szerokopasmowej w technologii przewodowej (szybkiej sieci telekomunikacyjnej) umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych dla gospodarstw domowych, podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy oraz przedsiębiorstw z obszaru konkursowego.

Realizacja Projektu umożliwi mieszkańcom i podmiotom powszechny dostęp do nowoczesnych usług łączności elektronicznej w obszarach wykluczonych cyfrowo na terenie gminy Pyzdry, tym samym eliminując terytorialne różnice w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. W wyniku realizacji projektu 471 gospodarstw domowych i 5 podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy uzyska dostęp zostanie objętych  szerokopasmowym dostępem  do szybkiej sieci telekomunikacyjnej o przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych).

Wartość projektu: 7 903 397,39 zł,
Wartość maksymalna dofinansowania: 6 090 000,00 zł.
Okres realizacji projektu: od 19.10.2023  do 30.11.2024

Klauzula informacyjna - dysponenci nieruchomości/osoby reprezentujące Fundusz Szerokopasmowy – Gmina i Miasto Pyzdry


W dniu 12 grudnia 2023 roku Fibee I Sp.  z o.o. zawarła umowę nr KSGK. 272. 90.2023 na dofinansowanie  projektu "Fundusz Szerokopasmowy - Gmina Miedzichowo" w ramach Funduszu Szerokopasmowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Szerokopasmowy
Nazwa zadania: Zwiększenie dostępu do szybkiego Internetu w Gminie Miedzichowo

Projekt dotyczy zaprojektowania oraz budowy sieci szerokopasmowej w technologii przewodowej (szybkiej sieci telekomunikacyjnej) umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych dla gospodarstw domowych, podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy oraz przedsiębiorstw z obszaru konkursowego.

Realizacja Projektu umożliwi mieszkańcom i podmiotom powszechny dostęp do nowoczesnych usług łączności elektronicznej w obszarach wykluczonych cyfrowo na terenie gminy Miedzichowo, tym samym eliminując terytorialne różnice w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. W wyniku realizacji projektu 141 gospodarstw domowych i 4 podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy uzyska dostęp zostanie objętych  szerokopasmowym dostępem  do szybkiej sieci telekomunikacyjnej o przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych).

Wartość projektu: 2 407 179,23 zł,
Wartość maksymalna dofinansowania: 1 884 872,00 zł.
Okres realizacji projektu: od 12.12.2023  do 30.11.2024

Klauzula informacyjna dysponenci nieruchomości/osoby reprezentujące Fundusz Szerokopasmowy – Gmina Miedzichowo