• OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA
  OSE
  Program ma na celu połączenie siecią
  światłowodową wszystkich szkół‚ w Polsce
  i zapewnienie dostępu do szybkiego internetu
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA
  POPC
  Projekt, którego celem jest wyeliminowanie
  terytorialnych różnic w dostępie
  do szerokopasmowego internetu
  CZYTAJ WIĘCEJ
FIBEE
POPC

Budowa sieci światłowdowej

Spółki FIBEE I i FIBEE IV w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa poprowadzą inwestycje na 21 obszarach konkursowych w Polsce. Realizacja inwestycji przebiega w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres obejmuje prace projektowe, instalacyjne oraz budowlane, a wybudowana infrastruktura będzie mieć charakter otwarty, tzn., będzie udostępniana innym operatorom na zasadach hurtowych i będą oni mogli świadczyć na niej swoje usługi.

SIECI FTTH

Fiber-To-The-Home

Stabilny, wydajny i ultraszybki Internet dzięki nowoczesnej technologii światłowodowej. Światłowód wygląda jak ludzki włos, tylko wykonany jest z włókna szklanego i wykorzystuje wiązki światła do transmisji danych. Umożliwia dostarczanie szybkiego Internetu, najwyższej jakości telewizji oraz nieograniczony przesył danych.

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA

OSE

Ważnym elementem projektu POPC jest połączenie siecią światłowdową wszystkich szkół w Polsce i zapewnienie dostępu do szybkiego internetu. Szkoły, do których doprowadzona zostanie sieć światłowodowa w ramach programu OSE będą mogły bezpłatnie korzystać z internetu o wysokiej przepustowości. Dzięki temu nauczyciele otrzymają nowoczesne rozwiązania do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi.

0
0 000
0 895
0 595